Организация

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БАЛНЕОТУРИЗЪМ

8200 Поморие бул.”Яворов” 40 А

тел./факс 0596 25866 e-mail: office@bab-bg.eu

www.bab-bg.eu

Вписана в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20040914003

Българска асоциация по балнеотуризъм (БАБ) е учредена през септември 2000г. в гр.Поморие.От 2004г. е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Асоциацията обединява интересите и изпълнява ролята на информационен мост между всички свои членове: общини с лечебни природни ресурси, болнични заведения за рехабилитация, балнеологични бази за отдих и възстановяване, частни фирми, бизнесмени, лекари с поле на действие в балнеотуризма, архитекти, инженери, научни работници.

ЦЕЛИ

 • Сътрудничество за разработване на национална стратегия по балнеотуризъм
 • Извършване на оценка за нуждите от обучение в областта на балнеотуризма и създаване на обучителен модул за кадри в тази област
 • Реклама на балнеопродукта
 • Организиране на опознавателни обиколки в балнеологични центраве
 • Мотивиране на търговската етика в дейността на субектите и насърчаване на лоялна конкуренция между тях
 • Съдействие за уеднаквяване на законовата уредба с тази на Европейския съюз
 • Привличане на инвестиции за развитие на балнеотуризма
 • Обмен на научна информация
 • Опазване на околната среда – подтикване към съхраняване и рационално използване на природните ресурси – минерални води и лечебна кал

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ

 • Събиране на база данни за легловата база и балнеологичните центрове
 • Предоставяне на членовете на БАБ разнородна, свързана с дейността им информация
 • Съдействие за намаляване на тарифата за таксите за ползване на минералната вода
 • Изработване и предоставяне на типов договор между туроператори и балнеообекти
 • Сътрудничество с държавни институции, национални и регионални неправителствени организации
 • Поддържат се добри взаимоотношения със сродната асоциация на Република Сърбия и Черна гора
 • Участие в Националния съвет по туризъм
 • Участие в дискусии, конференции, обсъждания по проблемите на туризма
 • Участие при разработване на регионалния план за икономическо развитие на югоизточен планов район
 • Разработване на проект за съставяне на програма за устойчиво развитие на балнеотуризма – модел за мултиплициране

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА:

Общи събрания – провеждани всяка година април – май. Присъстват членовете на сдружението.

Конференции – октомври 2000г. – Международен панаир Пловдив “Презентация на новоучредената Българска асоциация по балнеотуризъм”;

- 22 октомври 2004г. – “Възможности и перспективи за развитие на балнеопрофилактиката, лечението и рехабилитацията в България”;

Проекти – “Програма за устойчив модел за развитие на балнеотуризма в Поморие”, финансиран от Фондация “Помощ за благотворителността в България”

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател д-р Ченко Чалъков

Автобиография д-р Ч.Чалъков

д-р Силвия Паскалева – Управител СОК “Лозенец” – Министерски съвет

Автобиография на д-р Паскалева

д-р Стефан Шишков, Гл.Лекар “Гранд Хотел Поморие”

Автобиография на д-р Шишков

доц. Камен Канев д.м.н Ръководител на Катедра, представител на ВМА.

Ильо Илев – Кмет на Община Стрелча

Автобиография на Ильо Илев

СЪСТАВ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Петко Глухарски – Директор “БТЛ Индъстрийз” АД

Автобиография на Петко Глухарски

Даниела Иванова – Управител “ ДИ Контракт” ЕООД

Автобиография на Даниела Иванова

Ганка Георгиева - Представител – Филиал “ ПРО” EAД- гр.Бургас

ЧЛЕНОВЕ НА БАБ СА:

Юридически и физически лица:

Общини – Поморие, Девин, Велинград, Стрелча, Сапарева баня, Бургас, Минерални бани-Хасковска област, Вършец

Колективни членове са “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД с 11 филиала, “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД с 16 бази, Военномедицинска академия – 3 бази за рехабилитация и отдих, “Слънчев ден” АД с 2 балнеохотела.

Самостоятелни членове:

Специализирани болници за рехабилитация – Бургаски минерални бани, “СБР – Вършец” АД, “СБР – Здраве” АД гр.Банкя, МБДПЛР ”Вита” – Велинград, МБДПЛР ”Св.Богородица” – Нареченски бани

Хотели: БЛЦ “Камена”, Интерхотел Поморие, “Велина”.

Фирми и организации: “Оптимекс”, БТЛ “Електроник Екуипмънт”, Ериксон, ЕТ “АРТТЕМЗ”, „Виталити клуб“ЕООД,“Екомат“ ООД,“ Крас Плюс“ ООД, ПФК“Поморие“, СОК “Лозенец” – МС, “Инфотур Център” ООД, „НОВИЗ“ ЕООД