Начало

image004

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БАЛНЕОТУРИЗЪМ

8200 Поморие бул.”Яворов” 40 А

тел./факс 0596 25866 e-mail: office@bab-bg.eu

www.bab-bg.eu

Вписана в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20040914003

Българска асоциация по балнеотуризъм (БАБ) е учредена през септември  2000г. в гр.Поморие.От 2004г. е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Асоциацията обединява интересите и изпълнява ролята на информационен мост между всички свои членове: общини с лечебни природни ресурси, болнични заведения за рехабилитация, балнеологични бази за отдих и възстановяване, частни фирми, бизнесмени, лекари с поле на действие в балнеотуризма, архитекти, инженери, научни работници.